Platby

Najjednoduchšie a najrýchlejšie posielanie peňazí cez internet

Jednoúčelové aplikácie

Namiesto jednej veľkej aplikácie, vám ponúkame skupinu samostatných, no vzájomne prepojených aplikácií, ktoré sú dizajnované presne pre konkrétne účely, ktoré v telefóne potrebujete.

Zdieľaný PIN

Pri prvom spustení si zvolíte 4-miestny číselný PIN,
ktorým sa ďalej prihlasujete do aplikácií Účty a Platby.
Po troch neúspešných pokusoch zadania PINu vás aplikácia odhlási. Vaše údaje tak nebudú môcť byť zneužité.

Rýchle a bezpečné platby

Pre vytvorenie platby stačí zadať sumu, číslo účtu
a vybrať účet, z ktorého chcete peniaze odoslať.
Následne platbu overíte zadaním SMS kľúča.
(pozn. služba SMS kľúč musí byť aktivovaná)

Označenie a opakovanie platieb

Ľubovoľnú zrealizovanú platbu si môžete jednoducho označiť pre rýchly prístup. Budete ju mať poruke v osobitnom zozname a údaje z nej môžete použiť napríklad v budúcnosti pri opakovaní platby.